page_banner

V ktorých scenároch sa lekárničky zvyčajne používajú?

Katastrofy a nehody v modernej spoločnosti sa väčšinou vyskytujú v kancelárskych budovách, obytných bytoch, veľkých nákupných centrách, doprave a podnikovej výrobe. Núdzové vybavenie a plány pre tieto husto osídlené miesta je potrebné starostlivo vybaviť a navrhnúť. Pre outdoor vyžaduje prostredie v automobile zodpovedajúce opatrenia týkajúce sa vybavenia.

Otázka teda znie, viete, ktoré scény sa zvyčajne používajú v pohotovostných súpravách a lekárničkách?

1. kancelárska výroba:
V kancelárii môžete vidieť núdzové súpravy alebo núdzové súpravy, ku ktorým je ľahký prístup. Len čo narazíte na núdzovú situáciu, môžete sa rýchlo evakuovať v bezpečí núdzových prostriedkov alebo použiť zásoby prvej pomoci vo vnútri. Pre tých, ktorí potrebujú pomoc Zároveň bola poskytnutá včasná prednemocničná starostlivosť. Vo výrobnej dielni, akonáhle dôjde k bezpečnostnej nehode, môžete použiť najnovšie nástroje a správne metódy naučené pri bežných cvičeniach a cvičeniach, prijať núdzové opatrenia, kontrolovať ďalšie rozširovanie situácie a zabezpečiť, aby vaša bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a výrobná bezpečnosť podniku nie je ovplyvnená. vplyvy.

news (2)

 

2. Vládne agentúry:
Bez ohľadu na to, ktorá úroveň verejnej správy nesie nepochybne zodpovednosť za ochranu bezpečnosti ľudí, zabezpečenie prostredia pre život a prácu v pokoji a spokojnosti ľudí a zaistenie verejnej bezpečnosti. Či už sú to povodne z roku 1998, zemetrasenie z roku 2008 alebo rôzne požiarne nehody, dopravné nehody a násilné teroristické udalosti, vlády ľudí na všetkých úrovniach preukázali veľmi silnú popravu.

3. Nemocničná škola:
Harmónia medzi lekármi a pacientmi a bezpečný areál sú kľúčovými bodmi a ťažkosťami súčasnej spoločnosti. V novinách sa objavili rôzne spravodajské udalosti, ako sú lekárske nehody, konflikty medzi lekármi a pacientmi, násilie v areáli školy, bezpečnosť školských autobusov atď. Nemocnice sú najdôležitejším miestom na záchranu zomierajúcich a zranených. Akonáhle dôjde k bezpečnostným nehodám a hromadným nehodám, negatívny dopad bude veľmi veľký.

Škola je o bezpečnosti našej budúcej generácie. Aj keď nechceme chrániť svoje deti ako budúci prezident, môžeme pomocou našich bezpečnostných produktov zabezpečiť fyzické a duševné zdravie našich detí a výchova k bezpečnosti môže kultivovať ľudí s vyššou bezpečnostnou gramotnosťou. Nástupcami sú budúci rodičia a budúci občania, ktorí súvisia s budúcnosťou celej krajiny.

4. Rodinná komunita:
S vysokou hustotou urbanizovaného obyvateľstva a mimoriadnymi udalosťami, na základe vládnej stratégie výstavby siete pre núdzové riadenie a práce na budovaní bezpečnej komunity, je potrebné, aby respondenti na mieste prijali správne metódy zaobchádzania, záchrany, evakuácie a poplachu.
V našom domácom živote je každá rodina bunkou spoločnosti a na ňu sa zameriavame predovšetkým na bezpečnosť jej členov.
news (1)

5. Preprava:
Vďaka rýchlemu rozvoju dopravy sú režimy cestovania ľudí efektívne a pohodlné. Zároveň sa z času na čas vyskytnú rôzne dopravné nehody. Podľa neúplných štatistík je na svete viac úmrtí. Je to dopravná nehoda. Nie je nezvyčajné, že všetky dopravné nehody, vrátane pádu automobilu do vody, vysokorýchlostnej zrážky zozadu, samovznietenia automobilu, sériových zrážok, zlyhania brzdy, prevrátenia, dopravných zápch atď., Spôsobia straty na životoch a majetku a vodičských rozpakov. Dopravné poistenie môže znížiť straty na majetku ľudí a malé bezpečnostné kladivo, hasiaci prístroj, súprava prvej pomoci, ťažné lano, kábel batérie, vzduchové čerpadlo a ďalšie núdzové predmety pripravené vo vozidle môžu zaistiť ich vlastnú životnú bezpečnosť v kritickom okamihu jazdy trápenie. Ľahko to vyriešite, keď sa vám pokazí auto.

6. Obchodný terminál supermarketu:
Čínske verejné budovy sú navrhované s ohľadom na potreby požiarnej ochrany a civilnej obrany vzdušného priestoru. Preto bola protipožiarna technika v srdciach ľudí hlboko zakorenená ako povinný kód. Stále však vidíme, že sa občas vyskytnú aj bezpečnostné incidenty na verejných priestranstvách s veľkým počtom ľudí, ako sú nákupné centrá, supermarkety, hotely, verejné výstavné haly a terminály a stanice. V niektorých špičkových nákupných centrách, na letiskách, v podchodoch a turistických atrakciách sa v tichosti objavili núdzové zariadenia a vybavenie, ako sú núdzové vodiace skrinky, vybavenie prvej pomoci AED a súpravy prvej pomoci pre verejné zdravie na verejných miestach.


Čas príspevku: júl-05-2021